Nanoplant trąšų toksikologinių savybių tyrimas

Toksiškumo tyrimų santrauka

Tyrimų vieta: „Higienos mokslinių ir praktinių tyrimų centras“, Minskas, Baltarusijos respublika (M.V. Anisovič, , E.S. Jurkevič)

Tyrimo tikslas: ištirti Nanoplant  toksikologines savybes ir saugumą.

Tyrimo objektas: skirtingų rūšių mikroelementų (Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Ag  skirtingi junginiai ir koncentracijos) nanodalelių, stabilizuotų gamtiniu (krakmolo) polimeru, koloidinis tirpalas „Nanoplant“

Kūrėjas:  „Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Fizinės – organinės chemijos institutas“, Minskas, Baltarusijos respublika  (S.G. Azizbekijan)

Atlikti tyrimai:

Augalų sėklų fitotoksiškumo  – fitotoksiškumo nenustatytą.

Ūminio toksiškumo  – nenustatyta jokių intoksikacijos simptomų

Kumuliacinių savybių  – intoksikacijos  simptomų nenustatyta.

Imunotoksiškumo, jautrumo epiteliniam audiniui ir absorbcijai per odą – jokio dirginančio poveikio nenustatyta.

DL50 (vienaląsčiai Tetrahymena pyriformis) – tiriama membraninio toksiškumo parametrai, populiacijos augimo modeliai, augimo greitis, kartų laikas ir skaičius, populiacijos dydis, adaptogeniškumas. Nustatyta, kad DL50 (po 3 ir 24 valandų ekspozicijos) vertė yra didesnė nei 1000 mg / ml. Toksinio poveikio lėtinėje Tetrahymena pyriformis tyrimo eigoje nenustatyta.

Ekotoksiškumo vandens aplinkai  – nenustatytą jokių toksiškumo ir genotoksiškumo požymių.

Reprodukcinio toksiškumo – nerasta jokių apsinuodijimo požymių.

Išvada:pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas) išplėstiniame toksikologiniame bandyme nustatyta, kad visų rūšių mikroelementinės trąšos „Nanoplant“ yra netoksiškos, nėra eko ir fito toksiškos, nesukelia ilgalaikių padarinių naudojant (mutageniškumo, genotoksiškumo, poveikio reprodukcinei funkcijai).

Susisiekite su mumis

Bendraukime