2015-2016 m. lauko bandymas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Lauko bandymai (2015/2016 metai)

 

Bandymo tikslas: įvertinti mikroelementinių trąšų „Nanoplant“ efektyvumą, naudojant pusę foninio tręšimo normos.

Kultūra: žieminiai kviečiai (veislė „Skagen“).

Bandymas vykdytas: Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotyje keturiais  pakartojimais. Bendras laukelio plotas – 40 m2 (4×10 m).

Priešsėlis: žieminiai rapsai.

 Foninis tręšimas:

Pilna norma: ruduo – 300 kg ha-1  NPK (8-20-30);

Pavasaris – 250 kg ha-1  amonio salietra tręšta du kartus (120 kg ha-1  + 130 kg ha-1  po dviejų savaičių nuo pirmojo).

Pusė normos: atitinkamai 150 kg ha-1 NPK ir 125 kg ha-1 amonio salietros.

Nanoplant sudėtis:

„Nanoplant  Start“ – sudėtis (g/l) ne mažiau: Fe – 5,00.

„Nanoplant  Classic“ – sudėtis (g/l) ne mažiau: Co – 0,36, Mn – 0,36, Cu – 0,43, Fe – 0,60.

 Bandymų schema:

Kontrolė. Neapvelta sėkla + pilno foninio tręšimo norma.

Variantas Nr. 1 Sėklos neapveltos + trys purškimai Nanoplant Classic (100 ml /ha) + 0,5 normos foninio tręšimo.

Variantas Nr. 2 Sėklos apveltos Nanoplant Start (400 ml / ha) + trys purškimai Nanoplant Classic (100 ml/ha) + 0,5 normos foninio tręšimo.

Atlikti stebėjimai ir tyrimai: bandymo pabaigoje nustatytas kviečių derlingumas.

Bandymo rezultatai ir jų analizė:Nanoplant“  įtaka žieminių kviečių derlingumui

Lauko bandymo pabaigoje, nuėmus derlių ir paskaičiavus kviečių derlingumą, nustatyta, esminiai skirtumai palyginus su kontrolės duomenimis. Didžiausias derlingumas gautas kviečių, augintų variante Nr.2, kur buvo apvelta sėkla bei naudotas „Nanoplant“ purškimas ant lapų (1 pav.). Gautas derliaus priedas abiejuose variantuose sudarė apie 7,4 proc. ir 8,6 proc.

1 pav. Žieminių kviečių derlingumas, t ha-1

Susisiekite su mumis

Bendraukime