2015 m. lauko bandymas

Aleksandro Stulginskio universitetas
Lauko bandymas (2015 metai)

 

Bandymo tikslas: įvertinti mikroelementinių trąšų „Nanoplant“ efektyvumą, naudojant pusę foninio tręšimo normos.

Kultūra: vasariniai kviečiai (veislė „Etchos“).

Bandymas vykdytas: Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotyje, keturiais  pakartojimais. Bendras laukelio plotas – 40 m2 (4×10 m).

Priešsėlis: vasariniai rapsai.

Vegetacijos laikas: vasariniai kviečiai sėti balandžio 30 d., derlius nuimtas rugpjūčio 25 d.

Sėklos norma: 240 kg/ha.

 Foninis tręšimas:

Pilna norma: sėjos metu 300 kg ha-1  NPK (16-16-16), krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 28) augalai tręšti amonio salietra 250 kg ha-1.

Pusė normos: atitinkamai 150 kg ha-1 NPK ir 125 kg ha-1 amonio salietros.

Nanoplant sudėtis:

„Nanoplant  Start“ – sudėtis (g/l) ne mažiau: Fe – 5,00.

„Nanoplant  Classic“ – sudėtis (g/l) ne mažiau: Co – 0,36, Mn – 0,36, Cu – 0,43, Fe – 0,6.

 

 Bandymų schema:

Kontrolė. Nebeicuota sėkla + pilno foninio tręšimo norma.

Variantas Nr. 1 Sėklos apveltos Nanoplant Start (400 ml / ha) + 0,5 normos foninio tręšimo.

Variantas Nr. 2 Sėklos apveltos Nanoplant Start (400 ml / ha) + trys purškimai Nanoplant Classic (100 ml/ha) + 0,5 normos foninio tręšimo.

Variantas Nr. 3 Trys purškimai Nanoplant Classic (100 ml /ha) + 0,5 normos foninio tręšimo.

Atlikti stebėjimai ir tyrimai:

  • plaukėjimo tarpsnio pradžioje (BBCH 52) nustatytas augalų lapų plotas (matuota prietaisu WinDIAS 3 entry level system);
  • bandymo pabaigoje nustatytas kviečių

 

Bandymo rezultatai ir jų analizė: mikroelementinių trąšų „Nanoplant“ įtaka vasarinių kviečių lapų plotui ir derlingumui

Išanalizavus lauko bandymo metu pamatuotą kviečių lapų plotą, nustatyta, kad kontroliniame variante, kuriame buvo sėta neapdorota sėkla ir naudotas pilnos normos foninis tręšimas, vasarinių kviečių lapų plotas buvo mažiausias, o visuose tyrimo variantuose kviečių lapų plotas buvo iš esmės didesnis už kontrolinių augalų (1 pav.). Didžiausią lapų plotą turėjo kviečiai, kurių sėklos prieš sėją buvo apveltos „Nanoplant Start“ ir vegetacijos metu augalai purkšti „Nanoplant Classic“. Skirtumas palyginus su kontrole sudarė 28 proc.

1 pav. Vasarinių kviečių lapų plotas, cm2

Lauko bandymo pabaigoje, nuėmus derlių ir paskaičiavus kviečių derlingumą, nustatyta, kad didžiausias derlingumas gautas kviečių, augintų variantuose, kur buvo naudotas „Nanoplant“  purškimas ant lapų (2 pav.). Skirtumai nuo kontrolės esminiai. Gautas derliaus priedas abiejuose variantuose sudarė 6,4 – 7,1  proc.

2 pav. Vasarinių kviečių derlingumas, t ha-1

 

Susisiekite su mumis

Bendraukime